Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Kat Kesiti ve Bina Kesiti gösterir evrak 

► Aplikasyon Krokisi (fotokopi) 

► İmar Durum 

 Oda sicil kaydı 

 3 adet zemin raporu 

 AJE ise Bakanlık onayı

 Zemin etüt yöntemleri, belediyemiz kontrol mühendisleri nezaretinde yapılacaktır.

 

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 0216 538 83 00
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul