Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Tapu Fotokopisi

► İmar Durum Belgesi 

► İnşaat İstikamet Rölevesi 

 Kot Kesit Belgesi

 Vekaletname (Takipli işlerde) 

 Vaziyet Onayı 

 1 adet Mimari Proje

►  Muvafakatname (Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarlardan Noter Onaylı)

 

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 0216 538 83 00
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul