Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda İstenen Belgeler  

             

1. Tapu Fotokopisi

2. Temlik Tapu Fotokopisi ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi bulunan yerlerde)

 3. Takyidatlı tapu kayıt belgesi - Vekalet Fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

 4. Ruhsat (temel vizesi yapılmış)

 5. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fotokopisi

 6. Bağımsız Bölüm Listesi (3 adet) (proje müellifi onaylı)

 7. Mimari proje (Kat irtifak nüshası)

 8. Vekalet Fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 0216 538 83 00
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul