Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda İstenen Belgeler  

 Takyidatlı Tapu Kayıt örneği ( son 1 aya ait) 

► Noterden Muvafakatname (Hisseli yerlerde) 

► Basit Tadilat Taahhütnamesi  

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 0216 538 83 00
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul