Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda İstenen Belgeler  

 

·         Binaya ait ruhsat fotokopisi.

·         Asansör motor beyanı

·         Asansör bakım sözleşmesi

·         Asansör Projesi (Makine ve Elektrik Mühendisi imzalı)

·         AT Uygunluk Beyanı (monte edilen asansöre ait)

          ve imza sirküsü sureti

·         Asansör firmasının CE belgesi (Aslı gibidir onaylı)

·         Son Kontrol Formu (Makine ve Elektrik Mühendisi imzalı)

·         Firma ve Mühendislerin asansör yetki belgeleri

·         Kuyu dibi derinliği 140 cm altında ise Risk Analiz Raporu

·         Sanayi Sicil Belgesi

·         Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu

·         Garanti Belgesi(yönetmelik Ek-4)

·         TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

·         Asansör monte eden firmanın asansör yaptırıcısına kestiği montaj ve proje bedeli dahil fatura

·         İlk periyodik kontrol raporu

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 0216 538 83 00
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul