Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda Bilmeniz Gerekenler:  

 16 yaşını dolduran erkek ve bayan mahkeme kararı ile evlenebilir. 

 17 yaşını tamamlayan erkek ve bayan anne–baba izni ile evlenebilir. Bu sebeple müracaat esnasında anne-baba ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Anne-baba 17 yaşını doldurmuş çocukları için evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verilebilir. Anne-baba yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. (Veli müracaat esnasında hazır bulunmalıdır veya evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verebilir. Anne - babadan biri vefat etmiş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.)

 Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verildiğinin açıkca yazılması şarttır.

 İstenen Belgeler:

 Sağlık raporu - 6 ay geçerliliği vardır. (Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden)

 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür  olmalıdır. Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)

 Fotoğraflı Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Kişinin son medeni durumunu göstermesi  ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı olması gerekmektedir. Silinti, kazıntı yapılmış tahrif  edilmiş ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmez.)   

► Başvuruyu, çiftlerin şahsen yapması gerekmektedir.       

 

!!! m başvuru, nikah işlemi ve törenleri "02 Temmuz 2018" tarihinden itibaren hizmet verecek Nikah Sarayımızda gerçekleştirilecektir.  

Yeni Nikah Sarayı Adresi: "Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı (İzci Kampı), Yenimahalle Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:365 Beykoz"

 

 

Başvuru Noktası; 

 Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı (İzci Kampı), Yenimahalle Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:365 Beykoz

     Telefon - 444 66 61 (7204)

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • 4446661
  • yaziisleri@beykoz.bel.tr
  • Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı (İzci Kampı), Yenimahalle Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:365 Beykoz, İstanbul