Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı

Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap (Yeni Mahalle, Kavacık, Göztepe, Göksu, Anadolu Hisarı, Çubuklu, Kanlıca mahallelerinin bir kısmı) ve

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 3. Etap (Anadolufeneri, Poyrazköy, Kaynarca, Dereseki, Tokatköy, Akbaba, Çamlıbahçe, Ortaçeşme, Yalıköy, Anadolu Kavağı mahallelerinin bir kısmı)

17/12/2018 tarihinde, her iki plan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık onayını almış ve 01/02/2019-01/03/2019 tarihleri arasında (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı olmaları sebebiyle) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

Plan hakkında detaylı bilgi almak isteyen ve itiraz edecek olan hemşehrilerimizin, askı süresi içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama Müdürlüğü’ne (5.Kat) başvurmaları gerekmektedir.

Askı Yeri: İBB Planlama Müdürlüğü, 5.Kat

> 2. Etap 

> 3. Etap